PLASTIEKBOUW PEETERS n.v.

Fabrikant ramen, deuren, veranda's in PVC en ALU

Wie zijn wij ?
PVC
ALUMINIUM
Glas
Voordeurpanelen
ALU Vliesgevel
Ventilatie
   
Rolvent-(screen)
Leveringen
Contactpersonen
Verdelers in de regio
Zelf verdeler worden
Bestelformulieren
Ligging
 
Vacatures
   
LOGIN
   
Berekening energiebesparing
   
Info over CE-label voor ramen en deuren

CE markering voor buitenschrijnwerk

CE-markering voor ramen en deuren.

De verplichte CE-markering van ramen en deuren komt snel dichterbij. Vanaf 1 februari 2010 is ze definitief. Heel wat schrijnwerkbedrijven weten op vandaag niet waar ze aan toe zijn. Dit artikel beschrijft het kader achter de CE-markering, wanneer men dit moet toepassen en hoe men zich als schrijnwerker kan organiseren om hiermee in orde te zijn.

Regelgeving

Vanaf 1 februari 2010 worden fabrikanten van ramen en deuren verplicht om hun productie te markeren met het CE-kenteken. Dit past binnen het Europees beleid op vlak van bouwproducten. De Europese BouwProductenRichtlijn (BPR), daterend uit 1989, heeft tot doel om binnen de Europese markt het vrij verkeer van bouwproducten te organiseren. Deze richtlijn werkt op de producten die binnen Europa gemaakt worden of die geïmporteerd worden van buiten Europa. De richtlijn legt essentiële eisen op waaraan een product moet voldoen. Ter uitvoering van BPR maakt de Europese normalisatiecommissie CEN geharmoniseerde normen per product. Zo keurde CEN in februari 2006 de EN 14351-1 goed. Dit is de geharmoniseerde norm voor (gewone) ramen en deuren. Deze norm beschrijft de te behalen prestaties, de proefmethoden, de keuringsmethoden en de labellingsvoorschriften.

In toepassing van EN 14351-1 zullen ramen en deuren, aangeboden op de Belgische markt, moeten voldoen aan prestatiewaarden voor volgende technische kenmerken:

        - Ramen :

 • waterdichtheid
 • gevaarlijke substanties (in geval van binnentoepassing)
 • weerstand tegen windbelasting
 • veiligheidsvoorzieningen (drempelniveau)
 • akoestische prestaties (indien vereist)
 • thermische doorlatendheid (indien vereist)
 • luchtdichtheid (indien vereist)

       - Deuren :

 • waterdichtheid
 • weerstand tegen gevaarlijke substanties (in geval van binnentoepassing)
 • weerstand tegen windbelasting
 • slagvastheid (enkel voor beglaasde deuren met gevaar voor verwondingen)
 • schokweerstand in geval van glazen deuren
 • hoogte
 • openingskracht (voor vergrendelde deuren op vluchtwegen)
 • bedieningskracht voor automatische inrichtingen
 • akoestische prestaties (indien vereist)
 • thermische doorlaatbaarheid (indien vereist)
 • luchtdichtheid (indien vereist) 

De waarde die men moet behalen voor deze technische kenmerken zijn nationale wetgeving. Deze zijn voor de Belgische markt beschreven in STS 52. Verder beschrijft de Europese norm hoe een fabrikant kan aantonen dat hij aan de gestelde prestatiewaarden voldoet.

Voor wie van toepassing ?

De CE-markering is toepassing op alle schrijnwerkelementen die vanaf de gestelde datum op de markt verhandeld worden. Dit slaat op fabrikanten die ramen en deuren voor andere maken. Indien men de gevraagde ramen en deuren zelf maakt en zelf plaatst, levert men een aannemingsopdracht. Aannemingsopdrachten vallen onder de toepassing van de dienstenrichtlijn en niet van de bouwproductenrichtlijn. Met als gevolg dat de opvolging van de norm niet verplicht is. Toch moet dit genuanceerd worden. Indien er vanuit een andere verplichting verwezen wordt naar de CE-markering, kan de aannemer via die weg verplicht worden tot het aanbrengen van een CE-markering en de bijhorende verplichtingen. Indien bijvoorbeeld een lastenboek voorschrijft dat er CE-gekeurde ramen en deuren moeten geplaatst worden, is men contractueel wel verplicht om de regels van de CE-markering op te volgen.

Bovendien is het ook goed om op te merken dat bedrijven die enkel plaatsing van ramen en deuren doen, vanaf 01/02/2010 nog maar enkel ramen en deuren mogen aankopen bij een fabrikant die in orde is met de CE-markering.

Voorwaarden voor CE-markering van ramen en deuren.

Als producent van schrijnwerk mag u de CE-markering aanbrengen als u aan volgende twee voorwaarden voldoet:

 • u beschikt over testresultaten (ITT) van een erkend labo over de hierboven geciteerde technische prestaties.
 • u heeft een productiecontrolesysteem (FPC)

Testresultaten

Om te beginnen moet er een initiële type-onderzoek (ITT) verricht worden op een prototype van een raam of deur. Het ITT moet worden uitgevoerd om de conformiteit met de Europese norm aan te tonen. De fabrikant staat in voor het aanleveren van een prototype aan een erkende instelling, een zogenaamd notified body. Voor België zijn het WTCB, het TCHN en de Universiteit van Gent erkend. Dit initieel type-onderzoek kan gebaseerd zijn op bestaande tabellen, berekeningen of op effectieve testen. Deze erkende instelling zal de testen uitvoeren conform de beschreven testmethoden in de norm. De resultaten worden enkel overgemaakt aan de aanvrager.

In de norm EN 14351-1 is voorzien dat men testresultaten contractueel kan doorgeven. De resultaten kunnen echter (nog) niet gedeeld worden. Dit impliceert dat een bedrijf dat testen heeft laten uitvoeren, deze resultaten in licentie kan geven aan een andere producent. Deze -werkwijze wordt gebruikt door systeemleveranciers binnen de ALU en PVC-markt. Voor houten schrijnwerk zijn er geen systeemhouders. De fabrikant blijft echtert altijd verantwoordelijk voor de prestaties van zijn product.

Productiecontrole

Het is niet alleen voldoende dat u éénmalig kan aantonen dat uw raam of deur voldoet aan de nodige vereisten. Het is ook nodig dat u aantoont dat ook uw andere ramen en deuren volgens dezelfde productiemethode gemaakt zijn. Dat gebeurt met een productiecontrolesysteem of FPC Het FPC-systeem bestaat uit gedocumenteerde procedures, regelmatige controles, proeven en/of nazichten en controleprocedures op het productieproces. Het is met andere woorden een document, dat u als producent zelf samenstelt, waarin u de diverse stappen in uw productieproces beschrijft, de diverse controles die u invoert tijdens uw productie (bv visuele controle van het hout,...). Alhoewel dit steeds een bedrijfseigen document is, hebben wij een model beschikbaar (opgesteld door de sector in een werkgroep van BCCA), dat u gemakkelijk verder kan aanpassen aan uw eigen productie.

Deze ITT-resultaten, tezamen met het bedrijfseigen FPC, stellen een fabrikant in staat om zijn producten te kenmerken met het CE-kenteken. De testresultaten en het FPC-document bundelt u in een technisch dossier. Dat moet u gedurende 10 jaar na de laatste productiedatum bewaren. Wanneer de technische documentatie volledig is, mag u een “verklaring van overeenkomst” opmaken. Deze verklaring, die niet bij het product gevoegd moet worden, stelt de fabrikant in de mogelijkheid om CE-markering aan te brengen.

CE-etiketten

Op eenvoudige vraag aan Plastiekbouw Peeters nv kunnen we per klant en per order de CE-etiketten bezorgen aangaande de geproduceerde ramen en deuren. Het afleveren van het CE-etiket is enkel mogelijk indien Plastiekbouw Peeters nv de ramen en de vullingen geleverd heeft. De vermelde Uw-waarde per raam is een richtwaarde die gebaseerd is op berekeningen van de geleverde materialen volgens de waarden verkregen van onze toeleveranciers.

Verklaring gevaarlijke stoffen

Plastiekbouw Peeters nv verklaart bij deze dat onze producten conform zijn met de Europese richtlijnen met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

CE-conformiteitsverklaring Plastiekbouw Peeters nv

 • CE-conformiteitsverklaring PVC (pdf-file)
 • CE-conformiteitsverklaring ALU (pdf-file)

 

 

 

Design & Hosting by PP